Pokora

Napisał

Ludzkie mniemanie o własnej mądrości łatwo rodzi pychę, a ta nieraz prowadzi do tragedii. Dążenie do pokonania ludzkiej pychy i nienawiści, która z niej wyrasta zdaje się być puste jak nieudany połów ryb opisany w Ewangelii. Tylko Bóg może dać pojednania, a Jego działanie rodzi pokorę, jak u Piotra.

Loading