Nie wszyscy wszyscy

Napisał

Ewangelia mówi dziś, że moc Jezusa uzdrawiała wszystkich. Nie chodzi jednak o wszystkich chorych w ogóle, ale o tych, którzy przyszli do Jezusa (lub zostali przyniesieni) i prosili Go o pomoc, a przede wszystkim mieli potrzebną wiarę. A zatem moc naszego Pana nie działa automatycznie, ale jest łaską, którą przyjmie ten, kto będzie chciał, a to pragnienie wyraża się w codziennym życiu.

Liturgia Słowa

Loading