Karty (płatnicze) na stół

Napisał

Ktoś, kto doświadczył prawdziwej miłości, opieki, zainteresowania, niefałszywej przyjaźni potrafi otworzyć swoje serce – jak kobiety z dzisiejszej ewangelii, za miłosierną miłość Jezusa oddały się na służbę Jemu i Jego uczniom.

Czy Pan dotknął Twoje serce przebaczeniem, miłością, pokojem? Odwdzięczając się Mu wspierając “maluczkich” wokół siebie, albo może w krajach misyjnych modlitwą, cichym dźwiganiem swego krzyża, ofiarą materialną?

“Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”.

sekretariatmisyjny.pl

Loading