Pochodnia i balon

Napisał

Zazwyczaj pochodnię zapala się w ciemnościach, by móc widzieć. W razie niebezpieczeństwa jednak osoba, która pochodnię niesie, staje się znakomicie widoczna dla wrogów. Takim oczywistym znakiem grzechu jest serce nadęte jak balon, serce, które nie jest zdolne słuchać Słowa Bożego, a tym mniej wypełnić go, bo wypełnione jest same sobą.

Liturgia Słowa

Loading