Żyj w Bogu!

Napisał

Stwórca pięknego, otaczającego nas świata jest Wszechmogący Dobry Bóg, który wszystko podtrzymuje w istnieniu. To ON jest również Tym, który w nas tchnął życie i powołał do istnienia w akcie stwórczym naszych rodziców. Czy wszystko jest marnością – bez Bożego tchnienia tak, bo ON nadaje sens naszemu życiu – dlatego żyj w NIM!

 

Loading