zna Cię jak nikt

Napisał

Jezus znał serca uczniów, dlatego ich ostrzegał, pouczał, dawał przykłady, bo wiedział jakiego umocnienia potrzebują. Bóg znał serce Hioba, dlatego nie zawachał się wydać go nawet na diabelską próbę. Jezus zna twoje serce, dlatego nie bój się, bo On nigdy nie daje tego, co Ci mogłoby zaszkodzić, zawsze to, co chwyta Cię za serce. Także dziś chce mówić do Ciebie w głębi serca!

Loading