Ciskanie kul

Napisał

Zło, które nas dotyka, albo jest naszym udziałem, nie jest czymś, co po prostu się dzieje bezwiednie, ale ma swoje imię, własną twarz, i dąży wszelkimi sposobami by zawładnąć każdym sercem i każdą duszą na ziemi. Na szczęście Jezus jest większy niż Szatan, Demon, Lucyfer, Belzebub, Książę Kłamstwa, czy jakkolwiek go nazwać, i wystarczy powierzyć swe życie Jezusowi, by stał się jego Panem. Paciorki różańca są niedocenianą bronią przeciwko złu, a każde wypowiedziane “Zdrowaś Maryjo” to jak ciskanie kul przeciwko Szatanowi, który przymuszony w czasie egzorcyzmów wyjawia, że najbardziej boi się i nienawidzi Matki Bożej…

Loading