Syny Boże jesteśmy…

Napisał

– jak mówi Pismo. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki której staliśmy się potomstwem Abrahama i dziedzicami obietnic Boga.
Już od jakiegoś czasu przysłuchuję się reprymendom, jakie św. Paweł posyła do Kościoła w Galacji. Kościoła, który sam zakładał, a który tak szybko zaczął chodzić swoimi drogami. To Słowo przypomina mi o tym, że ważna jest nie tyle ilość modlitw, jakie skieruję do Pana Boga, czy godzin, które spędzę w kaplicy klasztornej, ale moja postawa względem Pana i tych, do których zostałem posłany oraz to, co będzie jej owocem.

Loading