Wybranie

Napisał

Bóg nieustanie przypomina nam prawdę o swej przebaczającej miłości. Zostałeś wybrany, chciany, usynowiony w Bogu jeszcze przed założeniem świata, czyli zanim poczęłeś się w łonie swojej mamy. Dla Boga jesteś Jego umiłowany synem, córką i w Nim masz odkupienie przez krew Jego Syna odpuszczenie występków, dlatego śpiewaj Panu pieśń nową.

Loading