Cześć Tereska!

Napisał

Poznawanie Boga obliguje do pełnienia Jego woli. Poznawanie Boga również sprawia, że poznaję prawdę o sobie samym. Otwierając się na działanie Ducha Świętego z pewnością zrozumiała to św. Teresa. Odkrycie tych zależności spowodowało w jej życiu to, że zaczęła żyć wielkim radykalizmem i poważnie patrzeć na Pana Jezusa i na Jego Ewangelię. I o to przecież chodzi!

Loading