Zwykłe sprawy

Napisał

Św. Paweł mówi o zwykłych sprawach. A jednak wśród nich zawsze widzi Jezusa. Po to właśnie Ewangeliści pozostawili Ewangelie, byśmy uczyli się – czytając Słowo, że Pan Bóg jest blisko nie tylko w uroczystych wydarzeniach, ale także w zwykłych sprawach.

Loading