Charyzmaty i zdolności, zasoby i możliwości…

Napisał

Wszystko mi dano po to, abym w codzienności swojej zmierzał do doskonałości według pełni Chrystusa, będąc Jego odbiciem, apostołem, świadkiem, ikoną… Skoro jest łaska – jak pisze św. Paweł – to znaczy, że wiele można, że właściwie wszystko mogę zawierzając swoje życie Temu, który mi je dał. Nie marnuj więc daru Chrystusowego, który w sobie nosisz!

Loading