być jak Bóg, jak dzieci

Napisał

Jako umiłowane dzieci Boga mamy od Niego najtrudniejsze zadanie: przebaczać jak Bóg nam przebaczył, czyli zawsze, wszystko, wszystkim, natychmiast, gdy żałują. To znaczy mamy być jak Bóg i to w najtrudniejszej kwestii, przebaczaniu?!?!?! Jako dzieci otrzymujemy najwięcej (uwolnieni od niemocy, wyprostowani z pokręconych historii do życia w wolności i radości), dlatego Tato nas nie oszczędza, bo wie ile nam dał i na ile nas teraz stać… na miłość bez granic.

Loading