Posłuszeństwo

Napisał

Posłuszeństwo nie jest wartością samą w sobie, bo osoba, której muszę być posłuszny może się mylić, albo nie chcieć mojego dobra. Jednak poddanie swej woli człowiekowi (rodzicom, współmałżonkowi, przełożonemu, kapłanowi) pomaga uczyć się oddania się bez reszty Jezusowi. Tak naprawdę na przeszkodzie do mojego zbawienia stoi nie zła wola jakiegoś człowieka, czy fatalne okoliczności, ale moja wola kierowana przez pychę.

Liturgia Słowa

Loading