To nie są ćwiczenia

Napisał

Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi – przeciw rządcom świata ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła. To nie cytat z kiczowatego kryminału, ale słowa z Biblii. Toczymy walkę duchową o najwyższą stawkę, a wszystkie walki widzialne są tylko jej manifestacją.

Loading