Nadzieja na Życie

Napisał

Dzisiaj rodzina franciszkańska poleca miłosierdziu Bożemu zmarłych  braci, siostry, krewnych i dobroczyńców Zakonu, którzy wyznawali wiarę w zmartwychwstanie Pana. Dusze zmarłych są w ręku Pana i to ON dokonuje oczyszczenia przez doczesne cierpienie, aby zasłużyć na szczęście życia wiecznego z Bogiem, bo ON jest łaskawy, nieskory do gniewy, bardzo łaskawy, wiedzie po zielonych pastwiskach, gdzie można odpocząć i orzeźwia ich duszę. Wolą Boga jest, aby nikt nie został stracony, ale wskrzeszony w czasie ostatecznym.

Loading