Sposób na sędziego

Napisał

Wdowa z Ewangelii przekonuje mnie, że nawet w naszym ludzkim postrzeganiu spraw bycie namolnym przynosi korzyści. Pozwala osiągnąć cel.
Pan Bóg, podobnie, w sprawach dotyczących naszego życia i relacji z Nim zwraca uwagę na nie uleganie zniechęceniu, bez względu na napotykane trudności. Według słów Pana Jezusa taka postawa zawsze się opłaca.

Loading