Jak dobrze

Napisał

Jak dobrze trzeba znać Jezusa, jak mocną mieć z Nim relację, by nie dać się oszukać na różne sztuczki – że to niby On mówi w naszym sercu, że to niby Jego natchnienie, podczas gdy będzie to po prostu sprytna pokusa demona. Jak trudne będą to próby, gdy wielu przyjdzie pod Jego imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: «nadszedł czas». Zanim przyjdzie pora dokonać żniwa, nim pojawi się Ktoś podobny do Syna Człowieczego, zanim zapuszczony będzie sierp – trzeba wykorzystać każdą chwilę, każdy moment, wszystkie możliwości, żeby być jak najbliżej Jezusa.

Liturgia Słowa

Loading