Bojaźń Pana, bojaźń Pana

Napisał

Pierwsze czytanie podkreśla bojaźń Pana, dwa razy wymieniając ją jako dar, który spocznie na Wybrańcu. Bojaźń wobec Boga jest darem Ducha Świętego, a nie paniką wynikającą z własnych przemyśleń na swój temat, nie jest paraliżującym strachem, który blokuje miłość, nie jest zabobonnym lękiem, który popycha do coraz to nowych praktyk religijnych ze względu na domniemany gniew bóstwa. Bojaźń wobec Boga, to naturalna postawa maluczkich, prostaczków, ludzi, którzy ze czcią i wielką radością – jak dzieci – rzucają się w ramiona Ojca.

Liturgia Słowa

Loading