Być miłosiernym

Napisał

Czy są w Twoim życiu “ślepe” miejsca niepozwalające rozpoznać Bożą moc i miłosierdzie? Ślepcy z dzisiejszej ewangelii proszą Jezusa o litość, a On okazuje im coś znacznie więcej niż to o co proszą – dostają miłosierdzie, które nie ogranicza się jedynie do poruszeń serca, żalu, pocieszenia z człowiekiem cierpiącym, bo miłosierdzie usuwa cierpienie.

Czy jesteś w stanie zdobyć się na miłosierdzie wobec drugiego człowieka, dzieląc jego cierpienie i nieszczęście jakby było Twoim, a więc starać się je usunąć z życia bliźniego?

Loading