Prawdziwe schronienie

Napisał

Szukać będą schronienia w imieniu Pana – zapowiada prorok Sofoniasz, mówiąc o pokornych i biednych. Imię naszego Pana – Jezus – wskazuje na Tego, który zbawi nas od naszych grzechów. Zatem to imię, które określa posłannictwo i istotę Chrystusa, jest  schronieniem przed skutkami naszych grzechów i nieprawości; schronieniem dającym nadzieję, ale także zapał, by po wcześniejszych nieprawościach, nieposłuszeństwie i niewiernościach zacząć na nowo.

Liturgia Słowa

Loading