Większe namioty

Napisał

Pan Bóg daje obietnicę i wymaga, by żyć, działać tak, jakby ona się spełniła, choć to dopiero zapowiedź. Ale tak może się okazać kto Mu ufa, a kto nie. Pyszni odrzucają chrzest Jana, a pokorni, którzy dają wiarę Słowu, rozszerzają zawczasu swoje namioty, by przyjąć więcej łaski.

Liturgia Słowa

Loading