Pan tylko daje życie

Napisał

Gramatycznie zgrabniejsze zdanie powinno brzmieć: “Tylko Pan daje życie”, ale w tej niezgrabnej formie zdanie to wyraża podwójną prawdę, że tylko Pan daje życie oraz że Pan daje tylko życie a nigdy śmierć. A jak mówią dzisiejsze czytania, Bóg daje życie nawet z tego co już umarło, z tego, co wydaje się nie mieć przyszłości jak bezpłodni rodzice. Umieranie w Bogu jest pełne nadziei. Życie bez Boga, wbrew Niemu, gasi życie w nas i wokół nas.

Loading