Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny…

Napisał

Maryja dziękuje Bogu za dar macierzyństwa oraz za dar wybrania. Uwielbienie Maryj Boga za doświadczone miłosierdzie staje się świadectwem, które zaprasza mnie do wiary. Panie spraw, abym zawsze widział Twoje święte działanie w każdym wydarzeniu mojego życia i mógł uwielbiać przez to Wszechmocnego.

Loading