Widziałem Cię… i kocham!

Napisał

Jezu dziękuje Ci za każe spotkanie, które przenikało mnie aż do szpiku kości. Spotkanie w Słowie, w Sakramentach, w Wydarzeniach – spotkanie z przebaczającym i kochającym, pełnym zrozumienia wzrokiem.

Proszę, abym zobaczył jeszcze więcej!!!

Loading