Czy Jezus jest Panem?

Napisał

W naszym świecie nie wszystko, co jest i tak jak jest – jest widoczne gołym okiem: autor listu do Hebrajczyków przypomina, że wszystko jest poddane Jezusowi, ale teraz jeszcze tego nie widzimy. To trochę, jak w Ewangelii, kiedy Jezus nakazuje demonowi milczeć, a ten, jakby nie musiał być  Mu posłuszny, krzyczy sobie w najlepsze. Nie dajmy się jednak zwodzić pozorom i pamiętajmy, żeby nie wyrabiać sobie zdania o Panu Bogu na podstawie tego, co rozumiemy ze świata, który nas otacza, ale żeby przyjmować świat według tego, co mówi nam Jezus.

Liturgia Słowa

Loading