Uświęceni w Chrystusie

Napisał

Niesamowity jest to co mówi święty Paweł “do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana”. Po pierwsze – jeśli myślę, że wiara to moja i tylko moja relacja z Bogiem, to prawdopodobnie się mylę – Paweł pisze o “świętości wespół ze …”. Po drugie – jeśli myślę, że muszę cokolwiek robić, aby osiągnąć, albo zdobyć świętość – to prawdopodobnie się mylę – Paweł pisze do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie. I nie dodaje, że trochę uświęceni, na niby uświęceni, na żarty.

To co trzeba nam robić, bo coś trzeba nam robić, skoro jesteśmy również “powołani do świętości”. Ano trzeba. Przyjmować Boże życie, strzec Bożego życia w nas, żyć według nowego życia w nas. Zachwycić się na nowo tym, że my ochrzczeni jesteśmy. Duchem Świętym i ogniem.

Loading