Siła niezniszczalnego życia

Napisał

Na pytanie Jezusa: „Co wolno (w szabat): uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” – wielu odpowiada: “Tak, jak mi się podoba”. I zabijają, niszczą, nie chcą, by ręka została uzdrowiona, by serce zostało uleczone, oskarżają i przeciwni są wszystkiemu co dobre. Ale istnieje siła niezniszczalnego życia, którą daje Dawca Życia, Bóg Ojciec i to On właśnie wskrzesza Syna, który poddał się woli złoczyńców i dał się zabić, ale powróci w chwale i pobije wszystkie ludy, które wrogie są Bogu i nas, nieboraków opłakujących swoje grzechy, bezradnie stojących pośrodku tych, którzy nie mają miłosierdzia, dźwignie swoją mocą i uzdrowi.

Liturgia Słowa

Loading