Panie, dotknij mnie!

Napisał

Tłum ciśnie się do Jezusa z rozmaitymi potrzebami, troskami oraz pragnieniami, aby Jego się dotknąć.

Czy również ja z moją obecną kondycją serca zwracam się do Jezusa, który panuje w świecie i jest potężniejszy od największego zła?

Panie Jezu, zawierzam siebie w codzienności, panuj w moim życiu!

Loading