Głowa pełna myśli

Napisał

Zarówno Jair, jak i kobieta z tłumu w dzisiejszej Ewangelii, mieli głowy pełne myśli o cierpieniu – kobieta o swoim, zaś Jair – córki i swoim. Z pewnością zastanawiali się często, a może nawet cały czas, nad swą dolą. Ale jednak skierowali swe kroki do Jezusa, by u Niego szukać ratunku i w ten sposób wyprzedzili nieco myśl autora listu do Hebrajczyków, który zaleca zastanawianie się nie nad swymi sprawami, ale nad Jezusem po to, by nie ustać będąc złamanymi na duchu przez cierpienie.

Liturgia Słowa

Loading