Jezus – Wschodzące Światło czyni mnie wolnym!

Napisał

Prawdziwa Miłość jest zdolna do poświęceń – przykład Matki Najświętszej, która ofiarowuje Bogu swojego jedynego syna.

Miłość, której źródłem jest BÓG, uczy mnie nie zniewalać sobą drugiej osoby.

Panie, uwolnij mnie od nieuporządkowanych relacji oraz wlej w moje serce ufność  w Twoje obietnice!

Loading