Wina pierwszych ludzi…

Napisał

spowodowała ich wygnanie z Raju. Dotknęła, zraniła, doświadczyła. Jednak w efekcie i tak stała się błogosławioną, bo dzięki niej Chrystus dokonał mojego odkupienia. Myślę dziś o tym, by fakt ten nie tylko żył w mojej świadomości, ale przede wszystkim w sercu.

Loading