Pycha popycha

Napisał

Chyba nieczęsto myślimy o poddawaniu się, wycofywaniu lub wręcz odrzucaniu łaski z powodu niegodności, jako o objawie pychy; kojarzymy z nią raczej postawę kogoś, kto się przechwala, wywyższa, pogardliwie spogląda lub myśli o innych. Ale właśnie postawa Żydów z pierwszego czytania jest przykładem wielkiej pychy, która popycha do tego, by odrzucić ostatecznie zbawienie. Uciekajmy więc zarówno od wywyższania się, jak też od fałszywej pokory, która mówi, że jestem zbyt lichy, by Pan Bóg mi przebaczył, że nie zasługuję na Jego miłość – oczywiście, że jesteśmy bardzo słabi i kiepscy, ale właśnie dlatego Pan wyciąga do nas dłoń swego zbawienia.

Liturgia Słowa

Loading