Błogosławiona strata

Napisał

Z romantycznego punktu widzenia fakt, że gołębica, z którą Noe przez czas pobytu w arce – podobnie jak z innymi stworzeniami – zżył się, już nie powróciła do niego, wydaje się smutny. Jednak jej zniknięcie obwieszczało nową nadzieję, nowe życie. Często utrata czegoś, co wydawało nam się niezwykle ważne i niemal utrzymujące nas przy życiu, jest tak naprawdę przejściem do kolejnego etapu w wędrówce do Pana Boga i zamiast załamywać ręce, trzeba raczej zakasać duchowe rękawy i brać się za pełnienie woli Bożej.

Liturgia Słowa

Loading