Ucho blisko Boga

Napisał

Św. Piotr upomina starszych (presbyterous – prezbiterów), by bardzo uważali na swoje intencje, tzn. z jakich pobudek działają. Bo jeśli jest się zasłuchanym w siebie lub w innych ludzi, to niewiele z tego wyniknie. Kto jednak ma ucho blisko Pana Boga, ten usłyszy rzeczy niesłychane, tak jak św. Piotr właśnie i otrzyma ogromne łaski.

Liturgia Słowa

Loading