Święty karnawał?

Napisał

Karnawał jest co roku tak rozpędzony, że nigdy nawet na moment nie zdąży się zatrzymać przed środą popielcową i wraz z nim wpadamy z karnawałowej zabawy i normalnego życia w post. Ten brak granicy między karnawałem a postem to – jak by nie patrzeć – stara chrześcijańska tradycja, która ma głębszy sens, niż tylko wyszalenie lub najedzenie przed Wielkim Postem. Brak granicy między karnawałem i postem mówi, że dopiero w Bogu cała rzeczywistość nabiera sensu i wartości, czyli dopiero z Bogiem zarówno radosne, zwykłe, jak i trudne doświadczenia stają się w pełni moje, zostają przyjęte jako ważna i święta część mojego życia. Tak, także ten dzień i ten tydzień są świętym czasem, danym i zadanym Ci przez Boga.

Loading