Przytulić się do Boga

Napisał

Pierwsze czytanie może natchnąć do pytań o wolną wolę człowieka, o granice zła, o to na ile Pan Bóg ingeruje w naszą wolność, o cierpienia niewinnych… Rzeczywiście niełatwo jest znaleźć odpowiedzi na takie pytania, ale jest tylko jeden sposób, żeby nie zatopić się w mroku zniechęcenia i ciemności niewiary: to modlitwa, która pozwala nam – według słów św. Jana Chryzostoma – przytulać się do Boga Ojca, która uspokaja nasze wzburzone serca i poranioną historię życia. Nie jest ona jednak gadatliwością i ładnymi słówkami, ale bliskością i intymnością z naszym Panem.

Liturgia Słowa

Loading