Jakie życie, taka śmierć!

Napisał

Życie doczesne na ziemi jest wstępem do ŻYCIA WIECZNEGO.

Życie doczesne bogacza doprowadziło do głuchoty na SŁOWO BOGA, głuchota ta jest źródłem jego nieszczęścia – bogacz zamyka się na Boga, a w konsekwencji zamyka serce na dar BRATA.

Tylko Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu.

Loading