By ze zła dobro wyprowadzić…

Napisał

Zarówno los Józefa, sprzedanego przez swoich braci w niewolę, jak i odrzucenie i wydanie Jezusa na śmierć przez jednego ze swoich pokazują nam, że Bóg jest obecny w każdej sytuacji naszego życia i potrafi wyprowadzić większe dobro także z czegoś, co jest złem i co od Złego pochodzi.

Niekiedy sytuacje życiowe czy relacje międzyludzkie, o których chętnie byśmy zapomnieli i z naszego punktu widzenia są złe lub krzywdzące, ostatecznie mogą okazać się fundamentem, na którym Bóg zbuduje coś wielkiego, o ile Mu zaufamy i pozwolimy działać.

Przebaczenie zadanych ran uwalnia z sideł zła nie tylko sprawcę bólu, ale też i samego poszkodowanego…

Loading