Był umarły a ożył, zaginął a odnalazł się

Napisał

Sens Wielkiego Postu nie ogranicza się tylko do umartwienia, pokuty i wstrzemięźliwości. Przypowieść o marnotrawnym synu wskazuje jeszcze na nadzieję, że Bóg w nieskończonej swojej dobroci i miłosierdziu tym, którzy do Niego wracają ponownie ofiaruje zdrowie i życie. Tak więc na co jeszcze czekasz?

Loading