Jak balon

Napisał

Koniecznie trzeba się strzec i pilnować, żeby z naszej duszy nie uszła – jak powietrze z balonu – pamięć o działaniach Boga, których dla nas dokonał. Jezus przyszedł wypełnić obietnice i przykazania, a nasze dusze – tchnieniem swego Ducha, by mogły unosić się – jak balon napełniony ogrzanym powietrzem – do nieba. To tchnienie Jezusa zachowamy w sobie pamiętając o Jego Słowie.

Liturgia Słowa

Loading