Słuchać by kochać

Napisał

Pierwsze przykazanie, to nie przykazanie miłości, ale wezwanie do tego by słuchać, jak mówi sam Jezus:  «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Dopiero wsłuchanie się w ciszy swego serca w to co Pan Bóg mówi do mnie, jak bardzo mnie kocha i czego ode mnie oczekuje, powinno doprowadzić mnie do miłości, bo słuchanie Boga nie polega na tym by “jednym uchem wpuścić a drugim wypuścić”, ale by prowadziło do wypełnienia Jego woli w moim życiu oraz do miłości Boga i bliźniego.

Loading