Technologia Zbawienia

Napisał

Wspominane w Liturgii wydarzenia biblijne pozwalają lepiej zrozumieć logikę Bożego zamysłu wobec ludzkości. Nie musimy jednak patrzeć tak szeroko, bo to i tak zawsze będzie chodziło o nas, tzn. o mnie i o Ciebie. Zbawienie jest personalne, nie abstrakcyjne czy anonimowe. Mówiąc o Zbawieniu jak o procesie technologicznym doskonale widać, że Zwiastowanie jest jego istotnym elementem. Rozpoczyna fizyczną ingerencję Boga w historię człowieka, która zmienia jego jakość. Obecność Chrystusa dzieli czas na pół. Przed i po Odkupieniu. Krwią Jego obmyci jesteśmy. Jest moc!

Loading