i tyle? aż tyle!

Napisał

Jak bardzo jeszcze nie rozumiemy na czym polega miłosierdzie Jezusa, ani jak mocno i pięknie możemy sami okazywać miłość innym ludziom i samemu sobie. IDŹ I NIE GRZESZ WIĘCEJ, to z jednej stronny lekkość i wolność płynące z bezgranicznego i totalnego przebaczenia, bez plątania się w jakieś wyrzuty sumienia, próby udowadniania, że się poprawiłem, bez nakładania sobie (albo wymagania od innych) pokut, czy ekstremalnej pobożności dla wynagrodzenia Bogu i uspokojenia sumienia. Tylko tyle: idź, żyj dalej pięknie i dobrze. Z drugiej strony to mocne wymaganie radykalnego zerwania z grzechem, bez kompromisów, bez zrzucania odpowiedzialności na okoliczności, pokusy, innych ludzi. Idź wolny i nie grzesz, to mocna pokuta, która wyzwala i przemienia serce!

Loading