Oświeceni Jego obecnością

Napisał

Troska Pana Jezusa po zmartwychwstaniu o uczniów jest wyrazem Jego miłości i zrozumienia człowieka. Apostołowie mogli dotknąć Zmartwychwstałego, razem z Nim jeść i słuchać Jego słowa oraz rozpoznać Jego przy łamaniu Chleba. Wszystko po to, aby w imię Jego głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów oraz aby,  stali się Jego świadkami po wszystkie dni.

 

Loading