Jasne

Napisał

Nawet przełożeni i starsi, choć wrogo nastawieni do apostołów, nie mogli zaprzeczyć, że dokonali oni jawnego znaku, cudu, czegoś wyjątkowego, czego oni sami – saduceusze czy faryzeusze – powtórzyć nie potrafili. Jednak przez swą przewrotność odrzucają oni łaskę płynącą z cudu; także jednak sami uczniowie są uparci w tym, by nie przyjmować do wiadomości cudownego powrotu Jezusa ze śmierci, dlatego On sam przychodzi i wyrzuca im brak wiary. Koniecznie trzeba pamiętać, że w naszym życiu są także cuda i piękne znaki działania Jezusa zmartwychwstałego, które mają nam pomóc w spotkaniu z Nim, ale konieczna jest nasza wiara.

Liturgia Słowa

Loading