uciekali??

Napisał

Uciekali, żeby ratować życie, czy może posyłał ich Pan, żeby dawali życie? Czasem dobre okoliczności mogą być zagrożeniem, a trudne szansą. Nie tyle więc mamy sie bać tego, co nas spotyka, ile tego, że nie zrobimy z tego, co najlepsze, że nie będziemy prosić o Ducha, który nauczy wszystkiego, w każdej sytuacji.

Loading