Jak ognia

Napisał

Mieszkańcy Aten nie mogli znieść tego, co mówił im św. Paweł o jakimś zmartwychwstaniu – nie mieściło im się to w głowach, byli przekonani, że jest to zwykłe bajdurzenie, na które szkoda czasu. Ale o czasie właśnie Paweł mówił, że mianowicie Bóg wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat. Jak ognia trzeba więc unikać mówienia w sercu natchnieniom Ducha Świętego: “Posłucham Cię innym razem”.

Liturgia Słowa

Loading