Jestem narzędziem…

Napisał

w rękach Boga. Dzięki posiadanym zasobom, zdolnościom i umiejętnościom mogę rozwijać w sobie łaskę, którą Pan Bóg mnie obdarza. I tak, jak Apollos dzięki zdobytej wiedzy, bystrości umysłu i niekłamanej wierze przemawiał z wielkim zapałem, tak i ja otwierając się na działanie Ducha Świętego i podążając za Jego natchnieniem chcę świadczyć życiem, że Bóg jest dobry i czyni dobrze tym, którzy z wiarą się do Niego zwracają.

Loading