Duchu Święty prowadź od słowa do SŁOWA

Napisał

Dziś nie wystarczą 3 zdania, ani pobieżna lektura czytań. Dziś trzeba dać Słowu Boga więcej czasu i serca, bo w pierwszym czytaniu Bóg opowiada Ci, że jeszcze nie znasz Ducha Świętego, ani Jego działania i trzeba się zastanowić jak przestać się przed Nim bronić, jak pozwolić Duchowi czynić w Tobie cuda. W Psalmie o tym, że gdzie pozwolisz wejść Bogu, tam zniknie wszystko co ciemne, szare, półdobre, półszczęśliwe i nastanie lepsze życie dla sprawiedliwych, biednych i opuszczonych. A w Ewangelii o tym, że życie na tym świecie nie będzie łatwe, ale Jezus już zwyciężył na tym świecie, więc nawet małe porażki w łączności z Nim są drogą do zwycięstwa.

Loading